CT60lib


CT60lib

CT60lib to biblioteka przeznaczona dla Pure C i komputerów Atari Falcon030 z akceleratorem CT60/63. Biblioteka będąca interfejsem umożliwiającym dostęp do rozszerzonych funkcji akceleratora CT60/63 i procesora mc68060 z poziomu języka C.

Umożliwia między innymi:

Na repozytorium znajduje się dokumentacja w formacie html, pliki źródłowe oraz pliki z projektem Pure C dla samej biblioteki oraz krótki program testowy.

Do pobrania z repozytorium na Bitbucket:

Uwaga: Biblioteka bez modyfikacji i rekompilacji nie będzie działała z innymi kompilatorami języka C niż Pure C, gdyż Pure C domyślnie przekazuje parametry funkcji za pomocą rejestrów procesora, a nie stosu jak np. kompilator gnu gcc.Wpisy według miesięcy