REPLACEment

 

REPLACEment

– biblioteka PureC dla komputerów Atari Falcon umożliwiająca odtwarzanie modułów Ace Tracker’a (New Beat)

Biblioteka bazuje na bibliotece Replace (autorstwa New Beat), która miała interfejs niskopoziomowy. Teraz, za pomocą biblioteki REPLACEment, możliwe jest odgrywanie modułów Ace Tracker’a za pomocą wywołań funkcji języka C. Na repozytorium znajduje się dokumentacja, program demonstracyjny i kod źródłowy.

Bibliotekę można pobrać tutaj:

Więcej informacji na temat tego świetnego trackera można znaleść na stronie twórców – Newbeat.

 Wpisy według miesięcy