Nowa wersja kompilatora C/C++ gcc 4.6.1, VBCC/VASM i AHCC dla Atari TOS/FreeMiNT

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja kompilatora gcc 4.6.1 dla komputerów Atari opartych na procesorach z rodziny m68k/Coldfire z systemem TOS/FreeMiNT.
Kompilator jest dostępny w postaci instalatora dla systemu Windows x86 (wymaga środowiska Cygwin) i debianowych pakietów instalacyjnych dla dystrybucji linux’a Ubuntu (na razie x86, wersja dla AMD64 powinna być dostępna wkrótce).
Razem z nim dostarczone są najnowsze wersje pakietów binutils i mintlib. Jeżeli chodzi o usprawnienia w samym gcc są dwie bardzo zauważalne zmiany: kompilator generuje więcej ostrzeżeń, co jest wg. mnie dobrą rzeczą, dodatkowo czas kompilacji jest o wiele krótszy w porównaniu do wcześniejszych wersji.

Jeżeli ktoś przeoczył to 5 sierpnia wyszła nowa wersja kompilatora ISO-C/C99 VBCC, linkera VLINK i assemblera m68k/Coldfire VASM.

Jest także nowa wersja AHCC (A Home Cooked C Compiler – czyli kompilatora C domowej roboty), który jest kompatybilny z kompilatorem/assemblerem Pure C dla Atari ST i pochodnych. Są dostępne wersje binarne dla procesorów m68000, m68020+ i Coldfire.

VBCC/GCC/AHCC to obecnie jedyne, współczesne kompilatory wspierające platformę Atari/m68k/Coldfire, cały czas utrzymywane i rozwijane.


O wpisie